Algemeen

4 afdelingen


Algemene bouwwerken : zowel overheid als particulieren. Nieuwbouw, restauratie en renovatie vormen de kernactiviteiten van deze afdeling. Wij zijn ondermeer bedrijvig in de bouw van appartementsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, hotels, kantoorgebouwen, enz.

Verder is Bouw & Interieur Gebroeders Janssen bvba gespecialiseerd in interieurbouw en afwerking.
Realisaties van voornamelijk winkel-, horeca-, en bureelinrichting. Zowel vrije beroepers en overheid, als particulieren doen hiervoor een beroep op ons..

De afdeling metaalbouw verzorgt, op zijn beurt, trappen, leuningen, borstweringen, metalen en glazen overkoepelingen. De overkoepeling van het middencomplex van het Modemuseum in Hasselt is een mooi praktijkvoorbeeld.

De administratieve opvolging gebeurt door een team van tien medewerkers dat bestaat uit projectleiders, calculators en administratief bedienden. Naast de algemene directie, die uit drie familieleden bestaat, stelt de firma Bouw & Interieur Gebroeders Janssen bvba 40 bekwame krachten te werk.

Het kwaliteitsbeleid is er opgericht:

  • Haar klanten producten te leveren van een hoog kwaliteitsniveau
  • (hiermede) een langdurige relatie met haar klanten op te bouwen en te handhaven. 
  • (hiermede) een duidelijk herkenbaar kwaliteitsniveau in de markt te hebben.

Wij zijn in het bezit van een VCA**-attest.
Het milieubeleid van BVBA Bouwwerken Gebr. Janssen is erop gericht dat materiële en milieuschade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Door de uitwerking, de programmatie, de uitvoering en de evaluatie van het beleid streven we naar een continue verbetering van al onze bedrijfswaarden.